Четвер, 21.02.2019, 17:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Іванівської РДА

Форма входу
Меню сайту
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Матеріали колегії

Матеріали колегії відділу освіти РДА (25.05.2017 року)

 

Про стан виконання Закону України

«Про позашкільну освіту» в комунальному

закладі «Іванівський Центр дитячої творчості»

 

 

Відповідно до наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 06 березня 2017 року № 20 «Про організацію перевірки стану виконання Закону України «Про позашкільну освіту» у комунальному закладі «Іванівський Центр дитячої творчості»» протягом квітня 2017 року вивчалося питання про організацію перевірки стану виконання Закону України «Про позашкільну освіту» у комунальному закладі «Іванівський Центр дитячої творчості».

У ході вивчення питання проведено співбесіду з адміністрацією позашкільного навчального закладу, вивчено документацію.

Комунальний заклад «Іванівський Центр дитячої творчості» (далі – Центр) - навчально-виховний комплексний заклад позашкільної освіти, в якому робота здійснюється за п’ятьма напрямками: науково-технічний; туристсько-краєзнавчий; еколого-натуралістичний; художньо-естетичний; дозвіллєво-розважальний. Заклад розкриває таланти дитини, відкриває шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації особистості, вчить наполегливо працювати, бути відповідальним.

План роботи установи спрямований на реалізацію навчально-методичної проблеми «Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до їх здібностей та власних інтересів». Мета: забезпечення результативності навчально-виховного процесу та розкриття основ життєтворчості особистості. Для досягнення цієї мети колектив визначив перед собою завдання: охоплення широкого кола дітей освітою в позашкільному закладі; забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; удосконалення навчально-виховного процесу на основі запровадження необхідних змін у традиційній структурі й змісті діяльності; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей.

Комунальний заклад «Іванівський Центр дитячої творчості» є методичним центром організації масової роботи в районі, спрямованої на розвиток: туризму і краєзнавства; художньо-естетичних навичок; науково-технічних навичок; декоративно-прикладної діяльності; еколого-натуралістичної творчості; дитячого самоврядування.

Організація масових заходів здійснюється у таких формах: подорожі, походи, конкурси, виставки, змагання, вікторини, ігри, свята, фестивалі, брейн-ринги тощо. Ведеться спільна робота з громадськими організаціями, спонсорами та місцевими органами виконавчої влади щодо проведення спільних масових заходів.

Педагогічний процес у гуртках комунального закладу «Іванівський Центр дитячої творчості» здійснюють 22 педагогічні працівники. 19 осіб мають педагогічну освіту (86 %), з них: 16 (73 %) мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, 2 (9 %) – бакалавра, 1 (5 %) – магістр. Основну роботу в закладі мають 5 працівників (23 %), 4 з яких мають вищу педагогічну освіту (80 %), 1 – базову вищу (20 %). Усі основні працівники мають стаж роботи більше 3 років: 3 (60 %) особи мають стаж від 5 до 10 років, 2 (40 %) – більше 20 років.

У поточному навчальному році відповідно до мережі створено 29 гуртків, якими охоплено 403 дитини віком від 5 до 18 років. Проте, серед них є гуртки по 2 години, що не відповідає вимогам навчальних планів гуртків позашкільних навчальних закладів.

З метою впровадження інноваційних технологій в позашкільній освіті у 2016 році на базі Іванівської гімназії (опорного закладу) освітнього округу району відкрито 1 секцію МАН – німецької мови та 1 секцію МАН історико-краєзнавчого напрямку на базі Трохимівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», що дало змогу залучити до науково-дослідницької роботи обдарованих учнів. урахуванням викликів часу та необхідності використання нових форм роботи з дітьми у позаурочний час вже другий рік на базі Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів працює гурток військово-патріотичного напрямку «ірниця».

Більша половина гуртків працюють на базі шкіл (12), в яких займається 171 дитина, інші гуртки працюють на базі закладів освіти та культури селища Іванівки, безпосередньо в Центрі працюють 2 гуртки – початково-технічного моделювання та комп’ютерний.

Середня наповнюваність груп становить, як правило, 10-15 вихованців. Діюча мережа гуртків забезпечує вихованцям можливість проявити себе в різних напрямках творчості.

У 2016/17 навчальному році була продовжена робота з дітьми пільгових категорій (74 особи).

Організація навчально-виховного процесу відбувалася диференційовано відповідно до інтересів, здібностей вихованців, учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах. При підготовці до занять педагоги самі обирають форму і структуру навчальних занять, методики виховання, керуючись їхньою педагогічною доцільністю та іншими чинниками, що зумовлюють результативність навчання і виховання дітей.

Гурткові заняття регламентовані розкладом, який складається на рік, затверджується директором закладу. Протягом року всі керівники гуртків чітко дотримувались даного розкладу.

Керівники гуртків заняття проводять відповідно до календарних планів, які складаються на навчальний рік. Всі календарні плани затверджуються директором. Провівши контроль, можна зробити висновок, що всі керівники гуртків навчальні плани та програми виконали в повному обсязі.

У своїй роботі Центр керується основними законодавчими та нормативно - правовими актами, власним Статутом. Річний план роботи Центру розробляється директором відповідно до сучасних вимог позашкільної освіти, обговорюється та затверджується на педагогічній раді колективу. У канікулярний час заклад працює за окремим планом роботи, який обговорюється на методичній нараді та затверджується наказом директора.

Гуртки усіх напрямків діяльності комунального закладу «Іванівський Центр дитячої творчості» працюють за Типовими навчальними програмами, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту. В Центрі створено банк програмного забезпечення гуртків, методичної літератури за напрямками позашкільної освіти, які постійно оновлюються і поповнюються. Але через недостатнє фінансування не здійснено передплату фахових видань на 2017 рік.

Протягом року питання навчально-виховної роботи закладу розглядалися на нарадах при директорі, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях педагогічних рад. Особлива увага приділяється контролю ведення ділової документації. На постійному контролі адміністрації закладу перебувають питання дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм в навчально-виховному процесі, виконання навчальних планів та програм, контроль за відвідування гуртківцями занять, дотриманням розкладу занять, підготовкою керівника гуртків до занять, веденням журналів гурткової роботи.

Про результативність та якість внутрішнього контролю в навчально-виховному процесі свідчать показники досягнень вихованців. Протягом 2016 року учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці гуртків брали активну участь у всеукраїнських, обласних акціях, операціях, конкурсах за напрямками позашкільної освіти, де були неодноразовими переможцями.

Одним з важливих напрямів діяльності комунального закладу «Іванівський Центр дитячої творчості» є методична робота щодо надання допомоги закладам освіти з питань організації виховної роботи за напрямками діяльності: туристсько-краєзнавчої, художньо-естетичної, еколого-натуралістичної, науково-технічної творчості, підтримка роботи шкільних дитячих організацій.

Щороку проводяться районні семінари з керівниками гуртків, керівниками шкільних музеїв, педагогами-організаторами з різноманітних актуальних питань позашкільної освіти та виховання дітей, що консолідують взаємодію педагогів, батьків, дітей. У 2016 році було проведено 8 семінарів. Проводяться семінари-практикуми для керівників шкільних туристських команд та керівників команд по підготовці до районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Семінари проводяться не лише на базі комунального закладу «Іванівський Центр дитячої творчості», але і на базі навчальних закладів.

Комунальним закладом «Іванівський Центр дитячої творчості» здійснюється координаційна діяльність з питань військово-патріотичного виховання. Щороку закладом організовується і проводиться районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), районний конкурс сценаріїв заходів патріотичного спрямування, розроблених спільно з учнівською молоддю, конкурс патріотичної пісні.

Головною метою діяльності комунального позашкільного навчального закладу «Іванівський Центр дитячої творчості» в сфері охорони праці є: створення для кожного вихованця та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і, як наслідок – відсутність травматизму.

Поряд з тим, приміщення школи потребує капітального ремонту, не опалюється. Матеріально-технічна база закладу поповнилася за рахунок старих меблів та обладнання, які були в отриманому приміщенні. У власність закладу перейшли 3 комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет. Матеріально-технічна база закладу за останні дев’ять років не поповнювалася та не модернізувалася.

Здійснено поточний ремонт частини приміщення (2 кабінети).

Виходячи з вище зазначеного колегія відділу освіти районної державної адміністрації

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Вважати задовільним стан виконання Закону України «Про позашкільну освіту» в комунальному закладі «Іванівський Центр дитячої творчості».

2. Директору комунального закладу «Іванівський Центр дитячої творчості» Пташнік М.І.:

2.1. У 2017/18 навчальному році забезпечити збереження, удосконалення та урізноманітнення мережі гуртків навчального закладу відповідно до сучасних потреб та запитів вихованців.

2.2. При формуванні мережі гуртків забезпечити виконання програм відповідно до навчального плану.

2.3. Постійно поповнювати та поновлювати матеріальну базу закладу сучасним обладнанням, сценічними костюмами, методичною та фаховою літературою залучаючи спонсорів та позабюджетні кошти із джерел, незаборонених чинним законодавством.

2.4. Систематично сприяти розвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності: відвідування обласних семінарів, відкритих занять, виставок, конкурсів, фестивалів, майстер-класів.

2.5. До 01 червня 2018 року надати відділу освіти районної державної адміністрації інформацію про стан виконання цього рішення.

3. Провідному спеціалісту відділу освіти районної державної адміністрації Москаленко О.М. до 26 травня 2017 року підготувати проект наказу з цього питання.

 

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації,

голова колегії Л.І.Шикуленко

 

Категорія: Матеріали колегії | Додав: Відділ (20.04.2017)
Переглядів: 74 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Календар
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру
Погода

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz