Середа, 12.12.2018, 15:40
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Іванівської РДА

Форма входу
Меню сайту
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Матеріали колегії

Наказ від 21.03.2017 року № 28

Про роль компетентнісного підходу

у забезпеченні виконання вимог

Державного стандарту загальної

середньої освіти з української мови

і математики у загальноосвітніх

навчальних закладах району

 

Виконуючи завдання Державного стандарту та впроваджуючи оновлені програми у практику педагогічної діяльності, вчителі району формують математичну та мовленнєву компетентності, вміння спілкуватися державною мовою та застосовувати знання у різних життєвих ситуаціях.

При складанні навчальних планів, календарно-тематичного планування, веденні шкільної документації адміністрацією та вчителями математики враховуються вимоги Державного стандарту та чинних навчальних програм та нормативних документів, що регламентують організацію, забезпечення та методичний супровід навчально-виховного процесу.

Навчальні заклади мають пояснювальну записку до робочого навчального плану, де умотивовано вибір для потреб школярів чи підтримку допрофільного навчання. До планів роботи шкіл внесено заходи щодо якісного впровадження Державного стандарту освіти.

У всіх навчальних закладах обладнано, але не паспортизовано кабінети математики та української мови. У кабінетах створено тематичні полиці, постійні та змінні експозиції, зокрема, державної символіки, «Готуємось до ЗНО». Наявна навчально-методична та дидактична база, матеріально-технічне забезпечення. Забезпечення шкільних кабінетів дозволяє належним чином організувати викладання математики та української мови, залучити учнів до позаурочної діяльності, сприяє формуванню їх інформаційної, полікультурної та предметних компетентностей.

У навчальних закладах району адміністрація тримає на контролі питання впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з математики та української мови: стан викладання предметів розглядається на педагогічних радах та нарадах при директору; на початку та в кінці року проводилися відповідно діагностичні стартові та директорські контрольні роботи, а також контрольні зрізи знань; адміністрація навчальних закладів здійснює систематичне відвідування уроків математики та української мови. Тримається на контролі питання підвищення кваліфікації вчителів, вчасного проходження ними курсової перепідготовки, здійснення самоосвітньої діяльності. Однак, окремі навчальні заклади не приділяють належної уваги вивченню даного питання, зокрема, у Іванівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 контроль за викладанням математики та української мови протягом останнього року не здійснювався, у Агайманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів адміністрація здійснювала перевірку викладання математики, заповнення класних журналів з даного предмету, але наказами факт перевірки зафіксовано не було.

Освітяни працюють над навчально-методичними проблемами, які спрямовують їх самоосвітню діяльність на виконання вимог Державного стандарту та формування ключових і предметних компетентностей учнів.

У міжкурсовий період вчителі математики та української мови беруть активну участь у роботі районного та шкільних методичних об'єднань природничо-математичного циклу (у малокомплектних школах їх заміняють постійно діючі семінари). Однак, у окремих навчальних закладах (Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2) шкільні методичні об’єднання функціонують несистематично.

Функціонують районні методичні об’єднання вчителів математики та інформатики, української мови і літератури, діяльність яких здійснюється згідно з планом роботи методичного кабінету комунальної установи «Іванівський районний центр по обслуговуванню закладів освіти, фізичної культури та спорту».

У ході семінарів та засідань вчителі мають змогу поділитися досвідом з використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі, ознайомитися із програмним забезпеченням, мережевими технологіями, які можна застосувати на уроці математики та української мови. У ході засідань районних методичних об’єднань щороку здійснюється порівняльний аналіз результатів річного моніторингу навчальних досягнень з математики та української мови, результатів зовнішнього незалежного оцінювання та участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з даних предметів. Найбільшу активність виявляють педагоги Благодатненської, Любимівської, Новосеменівської, та Трохимівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з української мови, окрім названих – Іванівської гімназії.

На уроках математики вчителі приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання й розвитку учнів, враховуючи індивідуальні особливості, нахили та інтереси учнів. Належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. На уроках застосовуються сучасні форми й методи навчання, які сприяють розвитку спроможності бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень. Учителі навчальних закладів практикують створення короткотривалих проектів (учнівських і вчительських), що дозволяє приділити увагу розвитку, окрім предметної, інформаційної, технологічної та комунікативної компетентностей. Однак, даний вид роботи потребує тривалої підготовки від усіх учасників процесу, тому використовується несистематично.

У формуванні ключових компетентностей допомагають інтерактивні технології, метод проектів, нестандартні уроки, інтерактивні вправи, прийоми.

Формуванню життєвих компетентностей (саморозвитку і самоосвіти) сприяє залучення учнів до: виконання творчих завдань, написання наукових робіт (Іванівська гімназія у 2016/17 навчальному році), участь в інтелектуальних змаганнях; відвідування факультативних занять; практикування диференційованих домашніх завдань та прийомів випереджувального навчання; формування загальнонавчальних умінь.

Більшість вчителів впроваджують у викладання математики електронні засоби навчання, спеціалізоване програмне забезпечення, відеоматеріали, власні розробки (наприклад, Новосеменівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); використовують інтерактивну дошку (зокрема, Трохимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та Іванівська гімназія). Однак така робота вимагає наявності певної матеріально-технічної бази, яка є переважно застарілою і не дозволяє використовувати можливості інформаційно-комунікаційних технологій у повному обсязі.

З метою дотримання вимог і змісту математики та української мови, які викладено в Державному стандарті, на кожному уроці вчителями проводиться робота з поняттями, формуються культура математичного письма, навички грамотного письма, розвивається орфографічна та пунктуаційна грамотність, забезпечується мотивація навчання рідної мови.

У навчальних закладах систематично проводяться заходи з організації позаурочної діяльності учнів, зміст яких стосується математики та української мови. Учні практично усіх шкіл району щороку беруть участь у міжнародних та всеукраїнських математичному конкурсах та конкурсах з української мови. Окрім цього, учні більшості навчальних закладів району є учасниками Всеукраїнської олімпіади з математики, у Всеукраїнській олімпіаді з української мови беруть участь учні всіх шкіл району.

Підтвердженням високого рівня математичної компетентності є результативність навчання, високі показники зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкової державної атестації, участь у математичних олімпіадах різного рівня. Середній рівень навчальних досягнень за підсумками І семестру 2016/17 навчального року з математики у 5-11 класах в навчальних закладах району становить близько 50 % (у 2-4 класах – 58 %), що є досить високим показником. У той же час у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з математики у 2016/17 навчальному році не взяли участь учні Агайманської, Дружбівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, Нововасилівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», а більшість учасників з інших шкіл показали досить низькі результати (менше 25 % балів), окрім учнів Іванівської гімназії (2 переможці, що зайняли ІІІ місце). Не кращими були і результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році, за якими розходження між річним оцінюванням у навчальних закладах та оцінюванням за підсумками ДПА було мінімальним лише у Іванівській гімназії (0 %), Нововасилівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (4,7 %) та Любимівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (8 % у бік заниження річної оцінки), а у Дружбівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та Іванівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 такі розходження досягли максимального значення (16,7 %). При цьому учні Агайманської, Благодатненської, Новодмитрівської та Трохимівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів не складали ДПА у формі ЗНО з математики, але випускники Благодатненської та Трохимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проходили ЗНО з даного предмета (3 та 1 учень відповідно), причому 2 учні Благодатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів не змогли подолати поріг «склав/не склав», що теж свідчить про невідповідність результатів навчання за різними системами оцінювання.

З української мови середній рівень навчальних досягнень за підсумками І семестру становить 53 % у 5-11 класах і 58 % у 2-4 класах. Підсумки ДПА у формі ЗНО за 2016 рік вказують на приблизну відповідність результатів річного оцінювання та ДПА у 11 класах навчальних закладах району, окрім Новосеменівської та Новодмитрівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Також слід відмітити, що у 2016/17 навчальному році в районному етапі олімпіади з української мови взяли участь 19 учнів з 9 навчальних закладів району (за виключенням Нововасилівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» та Благодатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів), місця отримали учні Воскресенської, Трохимівської, Новосеменівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Іванівської гімназії. У Міжнародних конкурсах імені Яцика та Шевченка взяли участь учні всіх шкіл району, переможцями були визначені учасники з наступних навчальних закладів: Благодатненська, Воскресенська, Новосеменівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Нововасилівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Іванівська гімназія, Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2.

Виходячи із наведеного вище, відповідно до рішення колегії відділу освіти районної державної адміністрації від 21 березня 2016 року № 1/6

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати задовільним стан виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з української мови і математики у загальноосвітніх навчальних закладах району на основі компетентнісного підходу.

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

2.1. Забезпечити належний постійний контроль за:

- станом викладання математики та української мови, зокрема, у випускних класах;

- підготовкою учнів 11 класів до ЗНО;

- ефективністю функціонування шкільних методичних об’єднань (постійно діючих семінарів) вчителів української мови та математики.

2.2. Систематично координувати роботу вчителів-предметників щодо:

- оцінювання учнів відповідно до чинних критеріїв;

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями з математики.

2.3. До 01 травня 2017 року надати інформацію про стан виконання цього наказу.

3. Директору Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Могилі В.А. терміново забезпечити належний внутрішкільний контроль.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації Л.І.Шикуленко

 

 

 

Категорія: Матеріали колегії | Додав: Відділ (21.03.2017)
Переглядів: 55 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Календар
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру
Погода

Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz