Понеділок, 21.01.2019, 09:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Іванівської РДА

Форма входу
Меню сайту
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Матеріали нарад

Матеріали наради при начальнику відділу освіти з керівниками закладів освіти (23.10.2018 року)

Про профілактику хабарництва

в закладах освіти району

 

Корупція та хабарництво є проблемами, які потребують невідкладного розв'язання. Вони становлять значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному прогресу, національній безпеці, формуванню громадянського суспільства. Особливого значення набуває боротьба з корупцією та хабарництвом в освіті як у галузі, яка безпосередньо впливає на рівень розвитку економіки, культури, духовності та благополуччя нації.

На виконання вимог законів України "Про боротьбу з корупцією" та "Про державну службу", Кримінального та інших відповідних Кодексів України, Указів Президента України "Про національну програму боротьби з корупцією", "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України відділом освіти районної державної адміністрації проведена певна робота щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в системі освіти. Причому, відділ у своїй діяльності виходить з того, що подолання проявів корупції та хабарництва в освіті є важливою передумовою забезпечення рівного доступу до освіти та досягнення її високої якості.

У результаті чого, посилено контроль за перевірками фінансово-господарської діяльності навчальних закладів. Питання запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в системі освіти обговорюються на педагогічних радах. Щокварталу державні службовці відділу освіти районної державної адміністрації та керівники закладів загальної середньої освіти беруть участь в антикорупційних заходах, що проводяться у відділі освіти. За звітний період 2018 року проведено: засідання «круглого столу» «Державна антикорупційна політика України, пріоритети, шляхи та принципи її реалізації» (20 лютого 2018 року); семінар «Організаційно-правові засади виявлення корупції за законодавством» (15 травня 2018 року), семінар «Про запобігання проявам корупції в освітній сфері» (18 вересня 2018 року).

З метою утвердження відкритості та прозорості у роботі керівників закладів щороку проводиться звітування керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти перед педагогічним колективом та громадськістю. Відділом освіти районної державної адміністрації проводиться роз'яснювальна робота серед громадськості щодо недопущення примусових грошових зборів з батьків учнів закладів загальної середньої освіти.

Діяльність системи освіти, дотримання закладами нормативних вимог систематично контролюється при проведенні планових і позапланових перевірок. Крім того, щокварталу аналізуються звіти закладів загальної середньої освіти щодо цільового та повного використання бюджетних коштів.

З метою подальшого посилення роботи щодо викорінення, профілактики та запобігання проявів хабарництва та інших негативних явищ у сфері освіти пропонується доручити відділу освіти районної державної адміністрації провести семінар з керівниками закладів щодо відповідальності згідно з чинним законодавством за противоправні дії, пов'язані з корупцією, хабарництвом та зловживанням посадовим становищем. Запропонувати керівникам навчальних закладів: виготовити буклети зі змістом про попередження хабарництва в закладах із зазначенням номерів телефонів довіри; заборонити незаконний збір коштів працівниками закладів; здійснювати прийом благодійних внесків виключно на добровільній основі з обов'язковим оформленням відповідної документації та відповідним бухгалтерським обліком.

 

Про підсумки обліку учнів та результати

розподілу і закріплення територій обслуговування

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, розпорядження голови Іванівської районної державної адміністрації від 11 травня 2018 року № 187 «Про проведення обліку дітей шкільного віку та учнів у 2018 році» в 2018 році облік учнів проведено закладами загальної середньої освіти шляхом створення реєстру обліку учнів в інформаційній системі управляння освітою (ІСУО) та в державній інформаційній системі освіти (ДІСО). До реєстру внесено такі персональні дані учнів: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі – дані).

За результатами аналізу розподілу і закріплення територій обслуговування та обліку встановлено, що в закладах загальної середньої освіти району навчаються 327 учнів, із них з особливими освітніми потребами – 3, у тому числі діти території обслуговування – 298 осіб (із них одна дитина п’ятирічного віку). Осіб, неохоплених навчанням, немає. Кількість вільних місць у закладах загальної середньої освіти району – 693. Інформацію про території обслуговування та вільні місця в закладах загальної середньої освіти району розміщено на сайтах закладів та на сайті відділу освіти районної державної адміністрації в рубриці «ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ та вакантні місця для учнів у закладах».

Поряд з тим керівникам закладів загальної середньої освіти необхідно систематично оприлюднювати на сайті закладу інформацію про наявність вільних місць; у разі переведення учня до іншого закладу або його відрахування в установленому порядку подавати відділу освіти районної державної адміністрації дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти; у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подавати їх дані відділу освіти районної державної адміністрації; у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин невідкладно надавати Іванівському відділенню поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, службі у справах дітей районної державної адміністрації дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

 

Про стан роботи з забезпечення пожежної

безпеки в закладах освіти району

 

Відповідно до плану роботи відділу освіти проведено перевірку стану протипожежної безпеки у закладах загальної середньої освіти району.

Персоналом закладів проводиться робота по виконанню Закону України “Про охорону праці”, створенню в структурних підрозділах і на кожному робочому місці безпечних умов навчання і праці, попередження нещасних випадків.

Наказами керівників призначено відповідальних за стан безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки, затверджено їхні посадові обов’язки з охорони праці, створено комісії з протипожежної безпеки.

Заклади в цілому забезпечені законодавчими, нормативними актами з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Створено пожежно-технічні комісії, затверджено положення про дані комісії.

Проводяться інструктажі з працюючими та учнями. Проведення інструктажів реєструється у відповідних журналах, встановленої форми. Інструкції з охорони праці для професій та видів робіт затверджені наказами керівників.

З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу проводяться вступні інструктажі. Інструктажі проводяться згідно з розробленою програмою і реєструються у журналі встановленого зразка.

У кожному навчальному кабінеті, майстерні розроблено інструкції з охорони праці під час проведення занять та виконання лабораторно-практичних робіт, затверджені керівниками. Всі кабінети, майстерні перед початком навчального року перевірено комісією закладів, про що свідчать акти-дозволи на проведення занять.

Згідно з Положенням про дружини юних пожежних в закладах створено дружини юних пожежних.

Протягом останніх років в закладах не зареєстровано жодної пожежі.

У закладах освіти розроблено та вивішено на видних місцях плани приміщень з нанесенням шляхів евакуації та план евакуації учнів у разі виникнення пожежі. Регулярно проводяться інструктажі з пожежної безпеки.

Підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння утримуються справними, взимку очищаються від снігу. Територія комунальних закладів утримується в чистоті та систематично очищується від сміття, опалого листя, яке регулярно вивозиться у спеціально відведені місця.

Території мають зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання.

Евакуаційні шляхи і виходи утримуються вільними, нічим не захаращені. Кількість та розміри евакуаційних виходів з приміщень, їх конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості відповідають протипожежним вимогам будівельних норм.

Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.

Проте, в організації роботи з питань протипожежного захисту мають місце суттєві недоліки. Найхарактернішим недоліком з питань пожежної безпеки є недостатня забезпеченість усіх закладів первинними засобами пожежогасіння.

З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не завжди здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. В деяких закладах не укомплектовано пожежні щити первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами належності. Не в усіх закладах проведено лабораторні виміри опору ізоляції, електромереж закладів.

Не усі заклади району заключили угоди на випадок евакуації учнів та персоналу в разі надзвичайної ситуації.

Горища не оброблені протипожежною сумішшю, відсутня автоматична протипожежна сигналізація.

 

Про організацію харчування учнів

у закладах загальної середньої освіти району

 

У всіх (4) закладах у вересні 2018 року видано накази «Про організацію харчування учнів», організовано гаряче харчування, створені бракеражні комісії, визначено осіб, відповідальних за організацію харчування. Щодня здійснюється облік дітей, які харчуються.

Станом на жовтень 2018 року гарячим харчуванням (сніданком) в Любимівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів охоплено 77 учнів (95 %). З них за батьківські кошти харчуються 68 учнів (1-4 класи з розрахунку 50 % оплати за батьківські кошти, 50 % за кошти районного бюджету, 5-9 класи з розрахунку 100 % оплати за батьківські кошти), 9 учнів з малозабезпечених сімей харчуються безкоштовно.

В Агайманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів гарячим харчуванням охоплено з 05 по 18 вересня 2018 року -105 учнів (100 %), з 19 вересня 2018 року харчувалися 48 учнів, із них 6 - за батьківські кошти. Безкоштовно харчуються: одна дитина, позбавлена батьківського піклування; 9 учнів пільгових категорій (малозабезпечені); 3 учні – діти учасників АТО (50 %). З 01 листопада 2018 року за кошти сільської ради (інша субвенція) будуть харчуватися всі учні школи.

В Дружбівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» охоплено 3 разовим харчуванням 22 дітей дошкільного підрозділу (з них 1 – дитина учасника АТО, 1- малозабезпечена) та 40 учнів шкільного підрозділу (з них 50/50 – 23 учні та 4 – малозабезпечені - безкоштовно). Харчування в закладі освіти безоплатне (за рахунок коштів виділених Дружбівською сільською радою).

Всього у Новодмитрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчаються 103 учні, харчуються - 1-4 класи 42 учні (50 % - бюджет, 50 % - за рахунок субвенції сільської ради), 5-11 класи - 61 учень - за рахунок субвенції сільської ради.

Вартість сніданку становить 12 грн.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», підпункту 1.1 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016 року № 39 «Про затвердження порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» дирекцією Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів подано заявку до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області про реєстрацію потужностей операторів ринку харчових продуктів.

Адміністрацією закладів загальної середньої освіти, радами закладів постійно контролюється стан роботи харчоблоку. Приділяється увага організації гарячого харчування. Контролюється діяльність шкільних їдалень, зокрема ведення документації з питань харчування. Щоденно здійснюється бракераж запропонованої школярам продукції. Результати перевірки розглядаються на нарадах при директорові.

Відповідальними за харчування ведеться контроль за формуванням та оновленням (за потреби) списків учнів, які мають право на безкоштовне харчування на основі поданих довідок із управління соціального захисту районної державної адміністрації.

В ході перевірки встановлено, що у закладах документація з питань харчування школярів знаходиться в належному стані. Наявні нормативно-правові акти з питань організації харчування учнів, адміністрацією ведеться контроль за станом харчування учнів, здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками харчоблоку норм та правил щодо організації харчування дітей, сертифікацією отриманих продуктів, умовами та термінами їх зберігання. Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню. Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на зимово-весняний і літньо-весняний періоди року) та наявності сезонних продуктів, свіжий овочів, фруктів, ягід або консервованих фруктів, сухофруктів, соків, варення. Відповідно оформлені медичні картки працівників.

Іванівським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області в серпні 2018 року здійснено перевірку щодо готовності харчоблоків до нового навчального року. У вересні 2018 року проведено відбір проб для лабораторних досліджень. Всі вимоги управління щодо усунення недоліків виконано.

Адміністрацією закладів проводиться відповідна робота з метою забезпечення умов та організації харчування учнів. Бракеражна комісія здійснює контроль за якістю продуктів та дотриманням технологій приготування блюд. Розроблено та погоджено Іванівським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області перспективне меню.

Харчування здійснюється згідно з графіком, складеним на початку навчального року. У шкільних їдальнях є норми закладання продуктів, технологічні карти, таблиця термінів збереження продуктів тощо, ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції. Щоденні меню затверджуються директором.

Шкільна їдальня в Любимівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на 72 місця забезпечує нормальний режим харчування учнів. Учні харчуються в дві зміни. 1-4 класи з 1010 до 1030, учні 5-9 класів з 1115 до 1135. Обідня зала має столи, стільці. В їдальні є умивальники для миття рук, 2 сушилки для рук. Наявне меню з найменуванням страв. Харчоблок і допоміжні приміщення в основному відповідають вимогам санітарних правил. Матеріально-технічний стан харчоблоку задовільний, він забезпечений кухонним та столовим інвентарем, обладнанням (електроплита, електром’ясорубка, духова шафа), посудом, миючими та дезінфікуючими засобами. Обладнання, кухонний інвентар використовується за призначенням. Посуд промаркований. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. Працюють системи холодного та гарячого (бойлер) водопостачання. Не дивлячись на недостатнє фінансування здійснюються заходи по придбанню нового і ремонту діючого обладнання, закупівлі посаду, миючих та дезінфікуючих засобів.

Санітарно-гігієнічний стан їдальні Агайманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відповідає вимогам. В наявності 3 холодильники (виконуються вимоги по зберіганню різних асортиментів продуктів: м'ясо, риба, сири та масло). Проте, необхідно придбати контейнери. Придбано за рахунок субвенції (сільська рада) плиту з жарочною шафою. Кухонний і столовий посуд є в наявності відповідно до вимог. Потрібно придбати дезінфікуючі засоби.

Санітарно-гігієнічний стан їдальні Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відповідає вимогам . В наявності 2 холодильники (виконуються вимоги по зберіганню різних асортиментів продуктів: м'ясо, риба, сири та масло). Проте, необхідно придбати контейнери (лише один для зберігання риби). Придбано за рахунок субвенції Новодмитрівської сільської ради м’ясорубку та плиту з жарочною шафою. Буде внесено зміни у меню: введено до страв котлети та пиріжки. Водою забезпечені за рахунок бойлера (у їдальні води немає). Кухонний і столовий посуд є в наявності відповідно до вимог. Потрібно придбати дезінфікуючі засоби.

Харчоблок Дружбівського навчально-виховного закладу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» знаходиться у приміщенні дошкільного підрозділу. Харчоблок забезпечений таким обладнанням: 2 холодильники, духовка з терморегулятором, електром'ясорубка, кухонний та столовий посуд. Проточна холодна та гаряча вода цілодобово. Миючі засоби: кальцинована сода, дезінфікуючі «Жавель-клейд».

Продукти, що постачаються в заклади загальної середньої освіти району, мають супровідні документи, що засвідчують їх походження, безпечність, якість, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання (сертифікати якості, ветеринарні довідки). Облік та списання продуктів ведеться вчасно.

Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» сухі сніданки, продукти швидкого приготування, чіпси, смажені горіхи, газовані напої в харчуванні учнів не використовуються.

Продукти, які постачаються у заклади, мають супровідні документи, що свідчать про їх якість (ветеринарні довідки, ветеринарні свідоцтва, якісні посвідчення, сертифікати якості тощо). Облік продуктів та розрахунки за них ведуться вчасно та в повному обсязі. Списання продуктів харчування як у кількісному, так і в ціновому вираженні проводиться відповідно до калькуляційних карток. Порушень графіку видачі їжі, дотримання технології приготування та відхилень від норм виходу готових страв не виявлено.

Дотримується технологічний процес приготування страв та дотримуються правила відбору і зберігання добових проб страв.

Щороку в серпні проводиться огляд стану їдальні, роботи водогону, наявність необхідного обладнання, робочих поверхонь, відведення води.

Питання щодо доцільності організованого гарячого харчування школярів, профілактики йододефіциту, культури харчування розглядаються на батьківських зборах, позакласних годинах. Із метою підвищення санітарної культури та медичної освіченості працівників, учнів, батьків проводяться планові бесіди із залученням фельдшера із питань профілактики харчових отруєнь, кишкових інфекцій.

В організації харчування учнів присутні й певні проблеми. Обладнання харчоблоків потребує оновлення.

Адміністраціям закладів загальної середньої освіти району необхідно продовжити роботу по реалізації проблем що виникають при організації харчування: продовжувати роботу щодо поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоку, поступову заміну застарілого обладнання; активізувати виховну роботу з учнями щодо формування навичок культури прийому їжі, культури поведінки в їдальні, правил особистої гігієни; систематично проводити роз’яснювальну роботу серед дітей та батьків про необхідність раціонального харчування дітей у школі, про заборону вживання продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти.

 

 

ДОРУЧЕННЯ:

 

1. Про профілактику хабарництва в закладах освіти району.

 

Студзінській І.

1) провести семінар з керівниками закладів щодо відповідальності згідно з чинним законодавством за противоправні дії, пов'язані з корупцією, хабарництвом та зловживанням посадовим становищем;

Термін – у листопаді 2018 року

 

Керівникам закладів загальної

середньої освіти

2) виготовити буклети зі змістом про попередження хабарництва в закладах із зазначенням номерів телефонів довіри;

Термін – до 15 листопада 2018 року

 

3) заборонити незаконний збір коштів працівниками закладів;

Термін – терміново

 

4) здійснювати прийом благодійних внесків виключно на добровільній основі з обов'язковим оформленням відповідної документації та відповідним бухгалтерським обліком.

Термін – постійно

 

2. Про підсумки обліку учнів та результати розподілу і закріплення територій обслуговування.

 

Керівникам закладів

загальної середньої освіти

1) оприлюднювати на сайті закладу інформацію про наявність вільних місць;

Термін - впродовж двох робочих днів з дня

появи вільного (вільних) місця (місць)

протягом календарного року

 

2) у разі переведення учня до іншого закладу або його відрахування в установленому порядку подавати відділу освіти районної державної адміністрації дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти;

Термін - не пізніше 15 числа наступного

місяця

 

3) у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, подавати їх дані відділу освіти районної державної адміністрації;

Термін – не пізніше 15 числа наступного

місяця

 

4) у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин невідкладно надавати Іванівському відділенню поліції Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, службі у справах дітей районної державної адміністрації дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Термін - невідкладно за фактом

 

3. Про стан виконання доручень, даних на нараді при начальнику відділу освіти районної державної адміністрації з керівниками закладів освіти 28 серпня 2018 року.

 

Негуляєвій К.

1) контролювати стан встановлення у Новодмитрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів автоматичної пожежної сигналізації та обробку горища школи вогнестійкими розчинами.

Термін – до виконання

 

4. Про стан роботи з забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти району.

 

Керівникам закладів

загальної середньої освіти

1) проаналізувати на нарадах при директорові стан роботи з забезпечення пожежної безпеки у закладі, розробити та затвердити заходи з ліквідації недоліків.

Термін – до 25 листопада

 

5. Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти району.

 

Керівникам закладів

загальної середньої освіти

1) продовжувати роботу щодо поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоку, поступову заміну застарілого обладнання;

Термін – до 25 травня 2018 року

 

2) активізувати виховну роботу з учнями щодо формування навичок культури прийому їжі, культури поведінки в їдальні, правил особистої гігієни;

Термін – терміново

 

3) систематично проводити роз’яснювальну роботу серед дітей та батьків про необхідність раціонального харчування дітей у школі, про заборону вживання продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, консерванти.

Термін – постійно

 

6. Про ознайомлення з наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти».

 

Керівникам закладів

загальної середньої освіти

1) забезпечити дотримання вимог щодо порядку ведення документування, встановлених Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 676.

Термін – постійно

 

 

Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації Л.ШИКУЛЕНКО

Категорія: Матеріали нарад | Додав: Відділ (19.10.2018)
Переглядів: 16 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Календар
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру
Погода

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz