Четвер, 21.02.2019, 17:24
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Іванівської РДА

Форма входу
Меню сайту
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Накази

Наказ від 22.05.2018 року № 43

Про проведення моніторингу стану

викладання історії України в закладах

загальної середньої освіти району

 

Відповідно до наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 06 квітня 2018 року № 29 «Про проведення моніторингу стану викладання історії України в закладах загальної середньої освіти району» протягом квітня 2018 року проведено моніторинг стану викладання історії України в закладах загальної середньої освіти району.

За результатами встановлено, що вчителі ознайомлені з діючими програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання історії у 2017/18 навчальному році, критеріями оцінювання. Календарно-тематичні плани складено відповідно до вимог чинних навчальних програм. Під час вивчення системи роботи вчителів виявлено, що вони обізнані із сучасними вимогами до проведення уроку, знають програми та пояснювальні записки до них, використовують місцевий матеріал, першоджерела та відомості з літературних джерел.

З метою підвищення ефективності навчання згідно з рекомендаціями вивчення історії України та всесвітньої історії в Новодмитрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів відбувається за синхронізованим плануванням. Викладає історію Атажанова Л.С., освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», педагогічний стаж 32 роки.

Робота над проблемною темою «Використання історичних джерел на уроках історії та правознавства» реалізується вчителем через самоосвіту, участь у семінарах-практикумах, засіданнях методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу, через виступи на нарадах, творчих групах, практичних семінарах.

Вчителем Атажановою Ларисою Сергіївною доцільно визначаються та реалізуються навчальна, виховна та розвиваюча мета уроку. Вона вміє спланувати його структуру відповідно до типу, приділяє увагу вибору оптимальних методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів даного класу, використовує методи бесіди, лекції, фронтального опитування, тестування.

Історію в Любимівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів викладають два вчителі: Лім Юлія Вікторівна (ІІ кваліфікаційна категорія) та Бардадим Наталія Миколаївна (кваліфікаційна категорія «спеціаліст»).

Уроки Лім Ю.В. свідчать про професіоналізм та ерудицію вчителя. Юлія Вікторівна намагається зацікавити учнів історією, переконує їх у необхідності історичних знань, показує практичне значення знань з історії України та всесвітньої історії, наголошує, що формування історичних компетентностей є необхідним елементом вихованості та освіченості людини. Уроки вчителя побудовані на поєднанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. Важливим критерієм оцінки роботи вчителя та учнів на уроці є не стільки обсяг матеріалу, що вивчається, скільки формування в учнів вмінь аналізувати та узагальнювати історичну інформацію, робити відповідні висновки.

Бардадим Н.М., вчитель який викладає не за фахом, але сумлінно готується до уроків, використовує різні методи, форми та засоби навчання, які розвивають в учнів навички самостійної роботи, уміння висловлювати, обґрунтовувати власні судження, практично використовувати набуті знання. Вчителем на уроках використовується додаткова інформація, колективна робота з підручником, аналіз історичних документів, ілюстрацій.

Для засвоєння учнями Дружбівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» курсу історії, поглибленого вивчення окремого історичного матеріалу вчителем Константіновою Світланою Анатоліївною (спеціаліст вищої категорії) використовуються різні форми занять. З цією метою вчитель вдало поєднує традиційні, активні та інтерактивні методи, зокрема: тестування, різні форми дискусій, проектної діяльності, «мозковий штурм», «мікрофон», «уявні подорожі», роботу в парах або малих групах.

Викладання історії у Агайманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів здійснює вчитель І кваліфікаційної категорії Тріщова Ірина Миколаївна, стаж роботи 14 років.

Як показують результати контролю стан викладання історії ведеться на достатньому рівні. Вчитель має достатню професійну підготовку, володіє методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації освітнього процесу. Методична підготовка дозволяє реалізовувати програмні вимоги. Вчитель уміє користуватися комп'ютером, проте недостатньо використовує його у освітньому процесі.

В усіх закладах загальної середньої освіти є кабінети історії. Навчально-методичне забезпечення складається з програм, підручників, навчальних та методичних посібників, тематичних карт, атласів. Кабінети обладнані стендами, куточками; є в наявності таблиці, карти; портрети історичних осіб, історичні стрічки часу; методична література. Проте матеріальна база потребує оновлення. Недостатня кількість настінних карт, які спрощують процес навчання історії.

Виховання в учнів духовності та патріотизму є неодмінною складовою кожного уроку історії. При здійсненні складного процесу патріотичного виховання вчителі використовують проблемні задачі, які розвивають вміння мислити творчо та критично. Навчання на уроках історії спрямоване на творчий саморозвиток особистості учня, розвиток чуттєво-емоційних здібностей, так необхідних для формування гідного громадянина своєї держави.

Вчителі проводять роботу з обдарованими та здібними учнями Щороку в Новодмитрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проводиться шкільна олімпіада з історії, правознавства. Учні школи - переможці районної олімпіади з історії (Домантович Я., Мідловець Є., ІІІ місце.). Атажанова Лариса Сергіївна керівник гуртка МАН, який працює на базі школи. Учениця 10 класу Домантович Яна посіла І місце у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт МАН. Робота учениці відзначена також дипломом ІІІ ступеня на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів Малої академії наук України.

У роботі з обдарованими дітьми вчитель Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лім Ю.В. надає перевагу підготовці учнів до олімпіад. Залучає учнів до участі в різноманітних українознавчих та історичних конкурсах (Міжнародному конкурсі «Лелека», конкурсі «Патріот»).

Робота вчителя Агайманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів була б продуктивнішою, якби більше уваги приділялося роботі з обдарованими дітьми. Адже, вагомих результатів за підсумками шкільних та районних олімпіад ще немає. Необхідно залучати учнів до конкурсу-захисту в МАН, предметних турнірів.

Учні Дружбівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» кілька років поспіль взагалі не беруть участі в районних олімпіадах та МАН.

Адміністрацією закладів загальної середньої освіти ведеться контроль і керівництво за станом викладання історії.

Проте, залишається недостатньою навчально-матеріальна база (потребують оновлення настінні карти, тематичні картини, таблиці, картосхеми, неналежне забезпечення технічними засобами навчання).

Результати державної підсумкової атестації з історії України в формі ЗНО у всіх шкіл лежать у межах 31-37 %. Слід зазначити, що у всіх школах показник рівня навчальних досягнень за результатами річного оцінювання перевищує аналогічний показник за підсумками державної підсумкової атестації (від 1 % у Дружбівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, до 41,2 % у Новодмитрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів). На початковому рівні написали роботу 2 учні (11 %) з Агайманської та Новодмитрівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Виходячи з вищезазначеного, відповідно до рішення колегії відділу освіти районної державної адміністрації від 22 травня 2018 року № 2/1

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати у цілому задовільним стан викладання історії України в закладах загальної середньої освіти району.

2.Керівникам закладів загальної середньої освіти постійно:

2.1.Здійснювати глибокий аналіз відвіданих уроків історії з дотриманням чітких вимог до дидактичного, психологічного, методичного видів аналізу уроку.

2.2.Урізноманітнювати методи контролю стану викладання історії України.

2.3.Узгоджувати висновки та пропозиції відвіданих уроків з попередньо визначеною метою відвідування уроку.

2.4. Залучати вчителів історії до керівництва науково-дослідницькою роботою здібних учнів.

2.5. Контролювати роботу вчителів історії України щодо:

- урізноманітнення форм, методів, видів та прийомів організації повторення вивченого матеріалу;

- здійснення диференційованого підходу на різних етапах уроку;

- використання мотивуючих аспектів при вивченні програмного матеріалу;

- використання творчих та реконструктивних видів роботи, тестових завдань по програмі ЗНО;

- залучення учнів до самостійної пошукової діяльності з метою формування внутрішньої мотивації та навичок навчатись упродовж життя;

- використання у освітньому процесі прогресивного педагогічного досвіду колег, інтерактивних методів навчання, інноваційних педагогічних технологій, можливостей мережі Інтернет, комп’ютерних програм для організації вивчення матеріалу та отримання зворотного зв’язку.

2.6. Залучити органи місцевого самоврядування (клопотати про виділення іншої субвенції) до поліпшення матеріально-технічної бази кабінетів історії.

2.7. До 15 червня 2018 року надати відділу освіти районної державної адміністрації інформацію про стан виконання цього рішення.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти до 25 травня 2018 року підсумувати та проаналізувати проведену роботу щодо усунення причин розбіжностей між результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та рівнем навчальних досягнень учнів 11 класів за результатами ЗНО-2017 з історії України.

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти району: Агайманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Єльцовій Р.М., Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Кобцю Ю.Д. до 25 травня 2018 року провести моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 11 класу з історії України з метою виявлення прогалин у знаннях та якісної підготовки до державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти Л.І.Шикуленко

Категорія: Накази | Додав: Відділ (22.05.2018)
Переглядів: 38 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Календар
Календари на любой год - Календарь.Юрец.Ру
Погода

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz